Fundacja "Bliżej Gwiazd"                                                             

MUSIC / VOCAL / SHOWS / DISABLED / STARS

Gwiazda na gwiazdkę

Ogólnopolski Koncert Charytatywny „Gwiazda na gwiazdkę”

to nasza wizytówka...

Ta ¶wi±teczna impreza organizowana jest od 2008 roku. Koncert umożliwia zaprezentowanie się
uzdolnionych wokalnie dzieci i młodzieży na szerszym forum, spełnienie ich marzeń poprzez zetknięcie się z idolem.
Ukierunkowuje i wspiera młodego człowieka w rozwijaniu jego zdolno¶ci, pasji, zainteresowań i marzeń.
Ponadto, integruje osoby niepełnosprawne z osobami pełnosprawnymi oraz ze ¶rodowiskiem.


            I edycja 2008 z Małgorzat± Przybysz  
 
   
            II edycja 2009 z Łukaszem Zagrobelnym
 
 
            III edycja 2010 z Kasi± Cerekwick± i Krzysztofem Ibiszem
 
 
            IV edycja 2011 z MROZU i Tomaszem Kammelem
 
 
            V edycja 2012 z Kasi± Kowalsk±, Stanisławem Sojk±, Zbigniewem Zamachowskim i inni... 
 

 
            VI edycja 2013 z Monik± Kuszyńsk± i Michałem Gaszem 

    
         VII edycja 2014 z Mari± Sadowsk± i Grzegorzem Stosz

    

            VIII edycja 2015 z Kasi± Wilk i Romanem Rogowieckim 

 
          IX edycja 2016 z Antkiem Smykiewiczem i Pawłem Orłowskim