Fundacja "Bliżej Gwiazd"                                                             

MUSIC / VOCAL / SHOWS / DISABLED / STARS

O nas

Fundacja „Bliżej gwiazd” została zarejestrowana we Wrocławiu dnia 1 lutego 2012 roku. Sukces Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego „Gwiazda na gwiazdkę”Ÿ spowodował, że postanowiliśmy powołać do życia Fundację. Jej celem jest prowadzenie, wspieranie, promowanie oraz rozwój działalności artystycznej utalentowanych osób ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a także wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności, organizacja własnych działań, głównie w zakresie kultury i sztuki oraz na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Cele fundacji


Celem Fundacji jest prowadzenie, wspieranie, promowanie oraz rozwój działalności artystycznej utalentowanych osób ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a także wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności i organizacja własnych działań, głównie w zakresie kultury i sztuki oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Promowanie, wspieranie osób uzdolnionych artystycznie, tworzenie grup twórczych.
 • Wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki.
 • Produkcje widowisk koncertowych mających na celu promowanie utalentowanych osób.
 • Organizowanie, prowadzenie i finansowanie projektów kulturalnych i artystycznych w tym: warsztatów, zajęć, szkoleń, kursów, wykładów, konferencji, imprez kulturalnych, akcji społecznych, wystaw, wernisaży, pokazów, koncertów, konkursów, występów, przedstawień teatralnych, projekcji filmowych, przeglądów, festiwali, wymian młodzieżowych, targów i innych form promocji w zakresie działalności kulturalnej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką.
 • Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w obszarze kultury, sztuki i edukacji.
 • Organizacja, dofinansowanie oraz wspieranie wyjazdów osób na kolonie i obozy oraz festiwale artystyczne na terenie kraju i poza jej granicami.
 • Produkcje nagrań muzycznych i audiowizualnych promujących utalentowanych artystów.
 • Świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób utalentowanych artystycznie.
 • Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych i utalentowanych.
 • Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych.
 • Publikacja wydawnicza, fonograficzna dokonań ludzi związanych z Fundacją.
 • Materialne, informacyjne, instrumentalne, emocjonalne wspieranie inicjatyw o charakterze non-profit podejmowanych przez lokalną społeczność.
 • Działalność charytatywna.
 • Inne służące realizacji celów Statutu i potrzeb społeczeństwa.