Fundacja "Bliżej Gwiazd"                                                             

MUSIC / VOCAL / SHOWS / DISABLED / STARS

Lekcje ¶piewu Poznań

Nauka ¶piewu dla małych i dużych!


Zapraszamy dzieci w wieku 5-12 lat na lekcje ¶piewu!

Zajęcia rozpoczynaj± sie w marcu!

Zajęcia prowadzone s± w różnych grupach wiekowych raz w tygodniu - 45 min.

Grupa I - wtorek godz. 18:00 - dzieci w wieku 10-12 lat 
Grupa II - czwartek godz. 17:00 - dzieci w wieku 5-7 lat
Grupa III - czwartek godz. 18:00 - dzieci w wieku 7-9 lat 

Program zajęć obejmuje pracę nad emisj± i higien± głosu, ruchem scenicznym oraz dykcj±. Podczas zajęć dzieci ucz± się utworów zróżnicowanych pod względem techniki oraz stylistyki muzycznej. 

Koszt zajęć: 90 zł/mc (nie ma możliwo¶ci odrabiania zajęć, opłata z góry

Wystawiamy certyfikat uczestnictwa w kursie wokalnym!

Sala warsztatowa wyposażona jest w profesjonalny sprzęt: mikrofon - Shure, nagło¶nienie i pianino - Yamaha oraz instrumenty perkusyjne - Meinl. Dzięki temu pragniemy zagwarantować dzieciom jak najlepsze warunki do osi±gnięcia swobody scenicznej oraz zdobycia do¶wiadczenia na dużych scenach. 

Zapisy: 537 708 701 lub fundacja@blizejgwiazd.org 

Zajęcia odbywaj± się w nowej sali warsztatowej fundacji - ul. Rubież 19/1, 61-612 Poznań (Naramowice).