Fundacja "Bliżej Gwiazd"                                                             

MUSIC / VOCAL / SHOWS / DISABLED / STARS

Lekcje ¶piewu Poznań

Nauka ¶piewu w Poznaniu!


Zapraszamy dzieci w wieku 5-14 lat na lekcje ¶piewu w roku szkolnym 2018/2019!

Zajęcia prowadzone s± w różnych grupach wiekowych do 8 osób raz w tygodniu - 45 min

Poniedziałek:
Grupa I 
- godz. 17:00 - dzieci w wieku 11-14 lat 
Grupa II 
- godz. 18:00 - dzieci w wieku 8-10 lat
Grupa III 
- godz. 19:00 - dzieci w wieku 5-7 lat 

Wtorek: 
Grupa I
- godz. 17:00 - dzieci w wieku 5-7 lat 
Grupa II - godz. 18:00 - dzieci w wieku 11-14 lat
Grupa III - godz. 19:00 - dzieci w wieku 8-10 lat 


Program zajęć obejmuje pracę nad emisj± i higien± głosu, ruchem scenicznym oraz dykcj±. Podczas zajęć dzieci ucz± się utworów zróżnicowanych pod względem techniki oraz stylistyki muzycznej. 

Koszt zajęć: 90 zł/mc (nie ma możliwo¶ci odrabiania zajęć, opłata z góry


Wystawiamy certyfikat uczestnictwa w kursie wokalnym!

Sala warsztatowa wyposażona jest w profesjonalny sprzęt: mikrofon - Shure, nagło¶nienie i pianino - Yamaha oraz instrumenty perkusyjne - Meinl. Dzięki temu pragniemy zagwarantować dzieciom jak najlepsze warunki do osi±gnięcia swobody scenicznej oraz zdobycia do¶wiadczenia na dużych scenach. 


Zapisy: 537 708 701 lub fundacja@blizejgwiazd.org 

Zajęcia odbywaj± się w nowej sali warsztatowej fundacji - ul. Rubież 19/1, 61-612 Poznań (Naramowice).