Fundacja "Bliżej Gwiazd"                                                             

MUSIC / VOCAL / SHOWS / DISABLED / STARS

Lekcje ¶piewu dla dzieci!


Nauka ¶piewu dla najmłodszych!


Zapraszamy dzieci w wieku 4-9 lat na lekcje ¶piewu!

Zajęcia prowadzone s± w dwóch grupach wiekowych I gr. 4-6 lat, II gr. 7-9 lat raz w tygodniu - 45 min.

Program zajęć obejmuje pracę nad emisj± i higien± głosu, ruchem scenicznym oraz dykcj±. Podczas zajęć dzieci ucz± się utworów zróżnicowanych pod względem techniki oraz stylistyki muzycznej. 

Koszt zajęć: 80 zł/mc (nie ma możliwo¶ci odrabiania zajęć, opłata z góry - do 10-go dnia każdego miesi±ca

Wystawiamy certyfikat uczestnictwa w kursie wokalnym!

Sala warsztatowa wyposażona jest w profesjonalny sprzęt: mikrofon - Shure, nagło¶nienie i pianino - Yamaha oraz instrumenty perkusyjne - Meinl. Dzięki temu pragniemy zagwarantować dzieciom jak najlepsze warunki do osi±gnięcia swobody scenicznej oraz zdobycia do¶wiadczenia na dużych scenach. 
Zapisy i informacje pod nr tel.: 536 704 700 lub e-mail: fundacja@blizejgwiazd.org z informacj±: imię i nazwisko dziecka, wiek oraz numer kontaktowy.  

Zajęcia odbywaj± się w sali warsztatowej fundacji przy ulicy Jasnej 11 IIp. w Jeleniej Górze (obok Pasażu Grodzkiego). 

       

REGULAMIN