Fundacja "Bliżej Gwiazd"                                                             

MUSIC / VOCAL / SHOWS / DISABLED / STARS

Już w marcu ruszaj± zajęcia wokalne dla dzieci w Poznaniu!

Już w marcu ruszaj± zajęcia wokalne dla dzieci w Poznaniu!

07-01-2018
Zapraszamy dzieci w wieku 5-12 lat na zajęcia wokalne!
Zajęcia prowadzone s± w różnych grupach wiekowych raz w tygodniu - 45 min.

Program zajęć obejmuje pracę nad emisj± i higien± głosu, ruchem scenicznym oraz dykcj±. Podczas zajęć dzieci ucz± się utworów zróżnicowanych pod względem techniki oraz stylistyki muzycznej.

Więcej informacji: tutaj